Woord van de president

Mohamed Lamsaiah

President (Imam-moskee AL-HIKMA)

Assalamo ‘alaykom

Ik sta mezelf toe dat ik deze kans krijg om een ​​paar woorden op deze pagina te plaatsen. Woorden waarin, naar ik hoop, we de kleine klik zullen maken die mijn lezer een aanhanger van een goed doel zal maken als hij dat nog niet is!

Ik kan me alleen herinneren oh hoeveel we in een moeilijke tijd leven en hoeveel we in deze tijden in solidariteit met de armsten moeten zijn. Niet door religieuze broederschap of gemeenschap die zeker niet het tegenovergestelde verbiedt, maar door menselijke waardigheid. Een samenleving die gebaseerd zou moeten zijn op een sociaal model en dat iedereen gelijk is aan het gelijke. Hoe kunnen we sociaal spreken zonder het woord solidariteit toe te voegen?

Onze samenleving is als een boom waarvan de takken zich van alle kanten uitstrekken, de centrale stam zou onze eenheid zijn, sterk en verenigd, maar als een tak ziek is, is het de hele boom die mettertijd ziek zal worden. De verantwoordelijkheden die we hebben voor toekomstige generaties zijn enorm, daarom moeten we verenigd blijven om de wanhoop van de ander te begrijpen, zodat er een maximum aan mensen is dat van deze vrucht kan genieten “dat is de vrijgevigheid “en de liefde van de buurman.

Ik zal eindigen met deze ondubbelzinnige hadith van de profeet ﷺ:
“Niemand van jullie is echt een gelovige totdat je voor je broer verlangt wat hij voor zichzelf verlangt”.