Aardbeving in Marokko

Help de slachtoffers in Marokko

Bouw van een weeshuis

Het is met grote eer en enthousiasme dat wij, het sifaw solidariteitsteam, aan deze nieuwe uitdaging beginnen: wat is er mooier en verdienstelijker dan een thuis te geven aan ongeveer 250 weeskinderen in Niger.

Medische noodgevallen

Ons team ondersteunt mensen die getroffen zijn door ernstige ziekten en die dringende medische zorg nodig hebben. Met uw steun kunnen we deze mensen verder helpen.

Sponsor een wees

Sponsoring is de meest directe en effectieve manier om weeskinderen te helpen. Het is een deugdzame daad die verder gaat dan financiële hulp. Het is een daad van vrijgevigheid die hoop en moed zal geven.

Zakat Al-Maal

Zakaat is een verplichting voor elke moslim die aan de voorwaarden voldoet. Op het vermogen wordt 2,5% zakaat betaald, bestemd voor de armen en behoeftigen.

Een gebaar voor de mensheid, laten we samen het verschil maken

zieken ondersteunen

Gedistribueerde zorg

Verzonden materialen

SIFAW SOLIDARITEIT
Onze plicht van naastenliefde!

Sifaw Solidariteit is een non-profit humanitaire vereniging die zich ten doel stelt de armen in Afrika te helpen. We richten ons in eerste instantie op de armste regio’s van Marokko.

Help ons dit licht van solidariteit te bieden aan de meest depressieve mensen, zodat zij ook kunnen glimlachen en leven zoals iedereen…

Een gebaar voor de kansarmen, bied hen een helpende hand!

Onderhouden van wezen

Sponsor nu een weeskind, en volg dit binnenkort online op. 

 

Wezen van alle leeftijden

Zakat Al-Maal

Vertrouw uw Zakaat Al-Maal van het lopende jaar toe aan ons team van SIFAW Solidariteit om er goed gebruik van te maken.

 

1 keer in het jaar

Onderwijs voor kinderen

Laten we kinderen goed onderwijzen, dit draagt bij aan hun toekomstig succes.

 

Project in aanmaak …

Waterputten financieren

Het graven van een waterput verzekert toegang tot drinkwater voor minderbedeelden en helpt hun gezondheidstoestand.

 

Komende project

Dankzij de donaties hebben we verschillende liefdadigheidsprojecten voor behoeftigen kunnen financieren.

Fondsenwerving

Alle fondsenwerving krijgt prioriteit voor de meest behoeftige en urgente gevallen.

Het team heeft verschillende campagnes uitgevoerd voor de meest behoeftigen. En onder hen waren veel weeskinderen, mensen met zeer ernstige ziekten en huizen die compleet vervallen waren!

Blader door onze acties